Ukážky listov pred a po aplikácii.

     
Nepoužitý list Listy po použití.